Zarządzenie Nr 474/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok

 
Zarządzenie Nr 474/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 30 czerwca 2008 r.
 
 
 
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok
 
 
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XX/167/08 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2008 rok - zarządzam, co następuje:
 
 
   § 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 493 345,00 zł
              w tym :
              dotacja celowa na zadania zlecone 479 343,00 zł
              dotacja celowa na zadania własne      9 000,00 zł
              dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień 5 002,00 zł
              z tego:
              z organami administracji rządowej 5 000,00 zł
              z jednostkami samorządu terytorialnego 2,00 zł
            
    § 2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 2,00
              w tym :
              dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane
              na podstawie porozumień 2,00 zł
 
              co stanowi łączną kwotę dochodów po zmianach 44 753 818,55 zł,  
              zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
 
     § 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę 168 021,26 zł
 
     § 4. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie o kwotę 661 364,26 zł
 
             co stanowi łączną kwotę wydatków po zmianach 50 984 026,55 zł,  
             zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
    
     § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
     § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 Zalaczniki.pdf (PDF, 78KB) 2008-07-04 13:13:05 131 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 04-07-2008 13:13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 02-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 04-07-2008 13:13:05