ZARZĄDZENIE Nr 475/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie odwołania Dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach

 
ZARZĄDZENIE Nr 475/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 30 czerwca 2008r.
 
 
 
w sprawie odwołania Dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Zmiany:  Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138,poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; z 2002r. Nr 41 poz. 364; z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081; z 2004r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598; z 2005r. Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz. 1111; z 2006r. Nr 227 poz. 1658) oraz § 11 ust. 2 Statutu Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach przyjętego Uchwałą Nr XXIV/199/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 27 marca 2008r.i art. 70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy zarządzam, co następuje:
 
 
§1
 
Z dniem 31 lipca 2008r. odwołuję Panią Kamilę Stopczyńską ze stanowiska p.o Dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach bez obowiązku świadczenia pracy. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                          
 
 
Burmistrz Pyrzyc                    
  
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 04-07-2008 13:18:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 02-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 04-07-2008 13:18:04