Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/205/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie organizacji i zakresu przeprowadzenia Gminnego Konkursu

 

Uchylono Uchwałą Nr IV/20/11 z dnia 27 Stycznia 2011 roku

 

Uchwała Nr XXV/205/08

 
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 24 kwietnia 2008r.
 
w sprawie organizacji i zakresu przeprowadzenia Gminnego Konkursu „Aktywna wieś” na terenie Gminy Pyrzyce
 
Na podstawie art.5b ust.1 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1. Celem Gminnego Konkursu „Aktywna wieś” jest upowszechnienie i wspieranie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, poprzez mobilizowanie społeczności poszczególnych sołectw do aktywnego udziału w życiu wsi, podejmowaniu prac na rzecz wsi oraz kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych na terenie Gminy Pyrzyce.
 
§ 2. Konkurs będzie przeprowadzany w następujących kategoriach:
    1. Inwestycje.
    2. Działalność kulturalna oraz sportowo-rekreacyjna.
    3. Ekologia i estetyka wsi.
 
§ 3. Konkurs będzie organizowany i przeprowadzany zgodnie z regulaminem Gminnego Konkursu „Aktywna wieś” stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 4.1. Środki na nagrody za wyniki konkursu danego roku zostaną zabezpieczone w budżecie gminy w roku następnym.
2.Środki z nagród w wysokości minimum 70% będą wydatkowane przez sołectwa na zakup materiałów budowlanych, wyposażenia, strojów i rekwizytów oraz na działalność edukacyjno-szkoleniową.
3. Środki te mogą być wkładem własnym w projektach unijnych.
4. Decyzję o wydatkowaniu środków będzie podejmowało zebranie wiejskie, kontrolę nad ich wydatkowaniem na bieżąco będzie prowadził Skarbnik Gminy.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady                   
 
Andrzej Gumowski                     
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zalacznik.pdf (PDF, 12KB) 2008-07-30 10:08:52 274 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 30-07-2008 10:08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 13-06-2013 09:40:56