Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/208/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz najemcy

 
Uchwała Nr XXV/208/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 24 kwietnia 2008r.
 
 
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz najemcy
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) w związku z art.68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r. Nr 6, poz.70, Nr 104, poz.708, Nr 220, poz.1600, 1601, z 2007r. Nr 69, poz.468, Nr 173 poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym nr 25A w Okunicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 108/8 o pow. 0,1268 ha obręb Okunica, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi KW nr 76180, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.
2. Wyraża się zgodę na udzielenie przy sprzedaży nieruchomości bonifikaty w wysokości 90 % od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w przypadku dokonania przez nabywcę jednorazowej wpłaty przed zawarciem aktu notarialnego.
3. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego właściciela lub posiadacza działki nr 108/6 nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 108/8 w celu zapewnienia dostępu do zbiornika bezodpływowego (szamba) oraz na prawie do eksploatacji, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji i modernizacji, usuwania awarii.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
  
Przewodniczący Rady                   
 
Andrzej Gumowski                     
  
  
  
  
  
  
  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 30-07-2008 10:16:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 30-07-2008 10:16:12