Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/211/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do udzielenia poręczenia

 

Uchylono Uchwałą Nr XXXVI/305/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XXV/211/08

 
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 24 kwietnia 2008r.
 
 
w sprawie upoważnienia Burmistrza do udzielenia poręczenia
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. Nr 194, poz.1404) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do udzielenia poręczenia dla Starosty Pyrzyckiego w celu zabezpieczenia zwrotu kwot refundacji z tytułu realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach wniosków o refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej o specjalności masażysta sportowy i leczniczy odpowiednio do kwoty 9.359 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i do kwoty 20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 
§ 2. Warunki poręczenia określone zostaną w umowie zawartej między Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Pyrzycach, a Starostą Pyrzyckim.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady                   
 
Andrzej Gumowski                     
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 30-07-2008 10:22:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 13-06-2013 09:41:41