Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/212/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do udzielenia poręczenia

 
Uchwała Nr XXV/212/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 24 kwietnia 2008r.
 
 
w sprawie upoważnienia Burmistrza do udzielenia poręczenia
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do udzielenia poręczenia kredytu obrotowego wraz z należnymi odsetkami na finansowanie majątku obrotowego do kwoty 273 500,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset 00/100) udzielonego dla PPK Sp. z o.o. w Pyrzycach przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. na okres od 1.05.2008r. do 31.12.2009r.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
  
Przewodniczący Rady                   
 
Andrzej Gumowski                     
  
  
  
  
  
  
  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 30-07-2008 10:23:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 30-07-2008 10:23:52