Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVI/221/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie sprzedaży działki nr 30/1 o pow. 0,0288 ha obręb nr 6 miasta Pyrzyce na rzecz jej użytkownika wieczystego

 
Uchwała Nr XXVI/221/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 maja 2008 r.
 
 
w sprawie sprzedaży działki nr 30/1 o pow. 0,0288 ha obręb nr 6 miasta Pyrzyce na rzecz jej użytkownika wieczystego
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) w związku z art.37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 6, poz. 70, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§1. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 30/1 o pow. 0,0288 ha obręb numer 6 miasta Pyrzyce dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi KW nr 27809, na rzecz jej użytkownika wieczystego - Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pyrzycach.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
  
Przewodniczący Rady                   
 
Andrzej Gumowski                     
  
  
  
  
  
  
  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 30-07-2008 10:45:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 30-07-2008 10:45:00