Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/229/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008r. o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z powodu nieudzielenia absolutorium

                                              
Uchwała Nr XXVII/229/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 czerwca 2008r.
 
 
o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z powodu nieudzielenia absolutorium
 
 
         Na podstawie art.11, art.12 i art.28a ust.3, 4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art.2, art.5 ust.1b i 1c, art.9, art.10 i art.24a ust.1 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz.985, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, z 2004r. Nr 102, poz.1055, z 2005r. Nr 175, poz.1457, z 2007r. Nr 112, poz.766) po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Postanawia się o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Pyrzyc z powodu nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2007.
 
§ 2. Ustala się następującą treść pytania referendum: „ Czy jesteś za odwołaniem Pana Kazimierza Lipińskiego z funkcji Burmistrza Pyrzyc?”
Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi : „TAK”, „NIE”.
 
§ 3. Termin przeprowadzenia referendum, wzór karty do głosowania oraz kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określi Komisarz Wyborczy w Szczecinie w postanowieniu o przeprowadzeniu referendum.
 
§ 4. Przewodniczący Rady zobowiązany jest przekazać niniejszą uchwałę Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie Miasta i Gminy i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 
  
  
Przewodniczący Rady                   
 
Andrzej Gumowski                     
  
  
  
  
  
  
  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 30-07-2008 11:26:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 30-07-2008 11:26:49