Uchwała Nr XXVII/236/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 113/21 obręb nr 6 miasta Pyrzyce, przy ul. Wały Chrobrego

 
Uchwała Nr XXVII/236/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 czerwca 2008r.
 
 
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 113/21 obręb nr 6 miasta Pyrzyce, przy ul. Wały Chrobrego
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 113/21 o pow. 0,0172 ha obręb nr 6 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działki niezabudowanej nr 24.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
  
Przewodniczący Rady                   
 
Andrzej Gumowski                     
  
  
  
  
  
  
  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 30-07-2008 11:46:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 30-07-2008 11:46:18