Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/239/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 153/2 położona w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce

 
Uchwała Nr XXVII/239/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach
   z dnia 26 czerwca 2008r.
 
 
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 153/2 położona w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta  Pyrzyce
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 153/2 obręb geodezyjny nr 8 m. Pyrzyce dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Pyrzycach prowadzi Kw nr 13663.
 
§ 2. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz działki 153/1 obręb nr 8 m. Pyrzyce prawa do nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 153/2.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr X/71/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 153 położona w obrębie nr 8 w Pyrzycach.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
  
Przewodniczący Rady                   
 
Andrzej Gumowski                     
  
  
  
  
  
  
  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 30-07-2008 11:51:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 30-07-2008 11:51:22