Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/246/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie wniesienia aportem do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z.o.o majątku kanalizacyjnego gminy Pyrzyce

 
Uchwała Nr XXVII/246/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 czerwca 2008r.
 
 
 w sprawie wniesienia aportem do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z.o.o majątku kanalizacyjnego gminy Pyrzyce
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Wyraża zgodę na objecie przez Gminę Pyrzyce 17 998 (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) udziałów po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) o łącznej wartości 899 900 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w zamian za wniesiony wkład niepieniężny.
 
§ 2. W skład wnoszonego aportu wchodzi:  
1)  System kanalizacji w Letninie z podłączeniami w Letninie i Letninie - Górnym o wartości 899 918,59 zł ≈ 899 900 zł (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych), który stanowią urządzenia:
  a) rurociąg grawitacyjny główny Ø 200, Ø 160 o długości 1219 m,
  b) rurociągi boczne Ø 160 o długości 1662 m,
  c) podłączenia do sieci szt. 68 w tym poprzez układ pomp 3 szt.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
  
Przewodniczący Rady                   
 
Andrzej Gumowski                     
  
  
  
  
  
  
  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 30-07-2008 12:21:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 30-07-2008 12:21:36