Zarządzenie Nr 479/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 lipca 2008r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

 
Zarządzenie Nr 479/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 02 lipca 2008r.
 
w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
 
Na podstawie:
- art. 10 Ustawy z dnia 29 września 1994r. ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami),
- art. 17 ust.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami),
- § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 112, poz. 761 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 184/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 maja 2007r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości wprowadzam następujące zmiany:
 
1. W §1 Zarządzenia pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.”
 
2. § § 3,4 otrzymują nowe brzmienie o treści:
 
㤠3
Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputerów w systemach
    informatycznych:
 
a) SIGID Poznań - w pakiecie programów:
Nazwa modułu
Wersja oprogramowania
Data rozpoczęcia eksploatacji wersji
Księgowość budżetowa
1.27a
2008-06-20
Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych
1.30a
2007-12-21
Podatek od nieruchomości dla osób prawnych
1.30a
2007-12-21
Podatek rolny/leśny od osób fizycznych
1.30d
2008-03-11
Podatek rolny/leśny od osób prawnych
1.30a
2007-12-21
Podatek od środków transportowych
1.30a
2007-12-21
Ewidencja opłat dzierżawnych
1.30a
2007-12-21
Ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie
1.30a
2007-12-21
Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
1.24a
2007-10-26
Program obsługi mandatów kredytowych
1.26a
2007-10-26
Program obsługi fiskalnej
1.22a
2007-10-26
Program obsługi kasy
1.23b
2007-12-20
Kadry i płace pracowników urzędu i oświaty
1.26a
2007-12-24
Ewidencja i drukowanie poleceń przelewów
1.00g
2006-01-01
Ewidencja i drukowanie faktur
1.22a
2007-10-26
 
 
b) UNIT SZCZECIN - w pakiecie programów:
Nazwa modułu
Wersja orprogramowania
Data rozpoczęcia eksploatacji wersji
System Finansowo - Księgowy S-Finks
1.1
2001-01-23
Kadry i Płace
5.5
2002-01-04
 
§ 4
„Dokumentacje systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera tj:
  a) opis przeznaczenia każdego programu, sposób działania,
  b) ochronę danych,
  c) sposoby zapewnienia właściwego stosowania programów,
  d) zasady ewidencji przebiegu przetwarzania danych,
w tym:
wykaz procedur i funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania zawierają poszczególne instrukcje programów”.
 
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 01-08-2008 13:27:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 01-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 01-08-2008 13:27:34