ZARZĄDZENIE Nr 481/08 Burmistrza Pyrzyce z dnia 02 lipca 2008r. w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

 
ZARZĄDZENIE Nr 481/08
Burmistrza Pyrzyce
z dnia 02 lipca 2008r.
 
 
 
w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.
 
 
 
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 5 i art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami)  zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
 
W Zarządzeniu Nr 451/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 sierpnia 2005 roku w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową wprowadzam następujące zmiany:
 
1. W §1 Zarządzenia skreśla się pkt 2,
2. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia „Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Gminie Pyrzyce” wprowadzam następujące zmiany:
 
W Rozdziale I podstawy prawne §1 otrzymuje nowe brzmienie o treści :
 
§ 1
Instrukcję niniejszą opracowano na podstawie wypracowanych i sprawdzonych przez praktykę rozwiązań w zakresie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, a w szczególności na podstawie przepisów:
  1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694     z późniejszymi zmianami),
  2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
  3. Komunikatu Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” ( Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz.58).“
 
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 01-08-2008 13:32:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 01-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 01-08-2008 13:32:49