Zarządzenie Nr 491/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie II przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy tężni drewnianej tradycyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach.

 
Zarządzenie Nr 491/2008
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 18 lipca 2008r.
 
 
 
 
w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy tężni drewnianej tradycyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach.
 
           
Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz. U.    z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218)) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), Burmistrz Pyrzyc postanawia:
           
 
§ 1.
 
Przyjąć treść ogłoszenia o II przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy tężni tradycyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ciepłowniczej  w Pyrzycach.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
Burmistrza Pyrzyc                     
                                                                                                              
(-) Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 KONCEPCJA_WSTEPNA_TEZNI_TRADYCYJNEJ.pdf (PDF, 2.MB) 2008-08-01 14:15:00 597 razy
2 Zalaczniki.pdf (PDF, 31KB) 2008-08-01 14:15:00 116 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 01-08-2008 14:15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 01-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 01-08-2008 14:15:00