ZARZĄDZENIE Nr 494/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lipca 2008r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na najem gruntu

 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 494/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 22 lipca 2008r.
 
 
 
w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu
 
 
 Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128)w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708; z 2007 r. Nr 69, poz. 468; Nr 173, poz. 1218) Burmistrz Pyrzyc zarządza,
co następuje:
 
§ 1
 
Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na najem gruntu o pow. 14,00 m2 z części działki nr 144/7 położonej w obrębie wsi Żabów gmina Pyrzyce, z przeznaczeniem pod postawienie pawilonu handlowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
Przyjąć regulamin przetargu na najem gruntu. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Pyrzyc                    
 
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 Zalaczniki.pdf (PDF, 97KB) 2008-08-01 14:22:35 105 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 01-08-2008 14:22:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 01-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 01-08-2008 14:22:35