ZARZĄDZENIE Nr 497/08 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie: organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie w roku szkolnym 2008/2009

 
Zarządzenie Nr 497/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 24 lipca 2008 r.
 
 
w sprawie:  organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie w roku szkolnym 2008/2009
 
 
 
Na podstawie § 21, ust 2 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/1999 z dnia 09 listopada 1999 r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie z dnia 4 lutego 1998r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły (z późn. zm.), zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Zatwierdzam organizację Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2008/2009, zgodnie z arkuszem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2008.
 
Burmistrz Pyrzyc                   
 
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 01-08-2008 14:32:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 01-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 01-08-2008 14:32:28