ZARZĄDZENIE Nr 500/08 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie: organizacji Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w roku szkolnym 2008/2009

 
Zarządzenie Nr 500/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 31 lipca 2008 r.
 
 
w sprawie:  organizacji Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w roku szkolnym 2008/2009
 
 
 
Na podstawie § 15, ust. 4 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/420/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie aktu założycielskiego szkoły artystycznej w Pyrzycach, zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Zatwierdzam organizację Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w roku szkolnym 2008/2009, zgodnie z arkuszem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2008.
 
 
Burmistrz Pyrzyc                    
 
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 06-08-2008 13:57:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 01-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 06-08-2008 13:57:09