Sierpień 2008 r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 516/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu i przyjęcia regulaminu. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 291 o powierzchni 33 m2 obrębu nr 10 miasta Pyrzyce 2008-08-14 14:58:47
ZARZĄDZENIE NR 515/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu. Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 (garażu) położonego przy ul. Warszawskiej z udziałem 87/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji nr 420/5 o pow. 418 m2 obręb nr 10 m. Pyrzyce ? Kw 18715. 2008-08-14 14:54:29
ZARZĄDZENIE NR 514/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 108/9 o pow. 0,1191 ha obręb Okunica, nr 108/10 o pow. 0,1189 ha obręb Okunica, nr 108/11 o pow. 0,1212 ha obręb Okunica. 2008-08-14 12:42:27
ZARZĄDZENIE NR 504/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5/2 położonego przy ul. Bogusława z udziałem 61/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego współużytkowania gruntu stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 178/35 o pow. 1589 m2 w obrębie nr 6 m. Pyrzyce 2008-08-07 11:33:16