PORZĄDEK OBRAD XXX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 28 sierpnia 2008 r. (czwartek) - godz. 10:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, zwołanej na wniosek grupy radnych

PORZĄDEK OBRAD
XXX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 28 sierpnia 2008 r. (czwartek) – godz. 10:00,
w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,
zwołanej na wniosek grupy radnych
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.
 3. Zapytania radnych i interpelacje na piśmie.
 4. Projekt założeń do budżetu na 2009 rok (Druk Nr 359/08).
 5. Informacja z zadłużenia Gminy Pyrzyce na koniec kwartału 2008r. (Druk Nr 360/08).
 6. Informacja kwartalna z realizacji inwestycji gminnych na dzień 30 czerwca 2008r. (Druk Nr 355/08).
 7. Projekt uchwały w sprawie zbycia akcji (Druk Nr 363/08).
 8. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Pyrzyckiego w sprawie współfinansowania w roku 2008 remontu chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1556Z Przydarłów-Derczewko na odcinku przebiegającym przez miejscowość Krzemlin (Druk Nr 364/08).
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008 (Druk Nr 365/08).
 10. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 1 w Pyrzycach (Druk Nr 356/08).
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych na stanowiskach pedagogicznych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce (Druk Nr 357/08).
 12. Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Lipiany w sprawie realizacji zadania w zakresie dowozu uczniów (Druk Nr 361/08).
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Druk Nr 362/08).
 14. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 32/1 o pow. 0,1875 ha obręb nr 2 miasta Pyrzyce (Druk Nr 349/08).
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Genowefy i Franciszka Zadarko na działalność Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego w związku z niewykonaniem uchwały nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 27 czerwca 2007r. (Druk Nr 346/08).
 16. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału ½ części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 658/2 obręb Brzesko (Druk Nr 358/08).
 17. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.
 

Wnioskodawcy:

1. Ryszard Grzesiak

2. Andrzej Jakieła

3. Mariusz Majak

4. Mirosław Gryczka

 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 25-08-2008 11:39:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Piotrowska 20-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 25-08-2008 11:39:47