Wrzesień 2008 r

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 września 2008 r. o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 108/9 o pow. 0,1191 ha obręb Okunica 2008-09-29 14:39:15
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 września 2008 r. o wyniku przetarguna sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 108/10 o pow. 0,1189 ha ha obręb Okunica 2008-09-29 14:37:50
ZARZĄDZENIE NR 545/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu i przyjęcia regulaminu. na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 (garażu) położonego przy ul. Warszawskiej z udziałem 87/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji nr 420/5 o pow. 418 m2 obręb nr 10 m. Pyrzyce ? Kw 18715 2008-09-29 14:26:05
ZARZĄDZENIE NR 544/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu i przyjęcia regulaminu. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 291 o powierzchni 33 m2 obrębu nr 10 miasta Pyrzyce 2008-09-29 14:24:25
ZARZĄDZENIE NR 543/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu i przyjęcia regulaminu. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178/7 o powierzchni 301 m2 obrębu nr 6 miasta Pyrzyce wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 2834/10000 części w działce nr 201/29 o pow. całkowitej 1348 m2 obrębu nr 6 m. Pyrzyce 2008-09-29 14:21:33
ZARZĄDZENIE NR 542/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu i przyjęcia regulaminu. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 108/11 o pow. 0,1212 ha obręb Okunica 2008-09-29 14:19:46
ZARZĄDZENIE NR 541/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu. na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5/2 położonego przy ul. Bogusława z udziałem 61/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego współużytkowania gruntu stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 178/35 o pow. 1589 m2 w obrębie nr 6 m. Pyrzyce 2008-09-29 14:18:26
ZARZĄDZENIE NR 540/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 września 2008 r.w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 763/5 o pow. 0,0869 ha oraz udział 1/2 części w działce nr 763/6 o pow. ogólnej 0,0367 ha obręb Brzesko, nr 763/1 o pow. 0,1022 ha oraz udział 1/2 części w działce nr 763/6 o pow. ogólnej 0,0367 ha obręb Brzesko. 2008-09-29 14:15:48
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 532 /08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 2 m Pyrzyce, przy ul. Głowackiego znaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 34/5 o pow. 0,4099 ha 2008-09-22 13:48:15
ZARZĄDZENIE NR 521/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jakodziałka nr 1/33 o powierzchni 184 m2 obrębu nr 10 miasta Pyrzyce ? załącznik numer 1. 2008-09-05 11:14:52