Sierpień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 518/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na ?Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 616001Z Pyrzyce- Ryszewko? 2008-09-18 11:10:18
Zarządzenie Nr 517/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na ?Wykonanie przebudowy ulicy Polnej w Pyrzycach etap II? 2008-09-18 11:08:51
ZARZĄDZENIE NR 516/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu i przyjęcia regulaminu. 2008-09-18 11:06:35
ZARZĄDZENIE NR 515/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu. 2008-09-18 11:04:56
ZARZĄDZENIE NR 514/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu. 2008-09-18 11:03:19
Zarządzenie Nr 513 /08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok 2008-09-18 11:01:25
ZARZĄDZENIE Nr 512/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2008-09-18 11:00:00
ZARZĄDZENIE Nr 511/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie ogłoszenia II naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2008-09-18 10:54:34
Zarządzenie Nr 510/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie: zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 2008-09-18 10:52:17
ZARZĄDZENIE NR 509/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia .13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 2008-09-18 08:37:54
Zarządzenie Nr 508/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie zakładowego planu kont dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych 2008-09-18 08:36:22
Zarządzenie Nr 507/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie zakładowego planu kont dla Budżetu Gminy Pyrzyce 2008-09-18 08:35:21
Zarządzenie Nr 506/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 sierpnia 2008r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup zadaszenia estradowego. 2008-09-18 08:33:25
ZARZĄDZENIE Nr 505/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 sierpnia 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Informatyka w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2008-09-18 08:30:44
ZARZĄDZENIE NR 504/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i przyjęcia regulaminu. 2008-09-18 08:28:18
Zarządzenie Nr 503/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów Sekretarza Rady Sołeckiej Sołectwa Nieborowo 2008-09-17 12:50:41
ZARZĄDZENIE NR 502/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 sierpnia 2008 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu wartości nakładów poniesionych na jego przebudowę 2008-09-17 12:15:19
ZARZĄDZENIE Nr 501/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 04 sierpnia 2008r. w sprawie ogłoszenia III naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2008-09-17 12:07:10