Zarządzenie Nr 503/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów Sekretarza Rady Sołeckiej Sołectwa Nieborowo


 

 

 

 

Zarządzenie Nr 503/2008

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 6 sierpnia 2008r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów Sekretarza Rady Sołeckiej Sołectwa

Nieborowo

 

Na podstawie § 20 i 22 Statutu Sołectwa Nieborowo stanowiącego załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pyrzyce, zarządzam, co następuje:

 

§1. Zwołuję Zebranie Wyborcze Sołectwa Nieborowo pod moim przewodnictwem, dla przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sekretarza Rady Sołeckiej Sołectwa Nieborowo w dniu 28 sierpnia 2008r. o godz. 18?? w Świetlicy Wiejskiej w Nieborowie.

 

§2. Proponuję następujący porządek zebrania:

 

1.Przyjęcie rezygnacji z funkcji Sekretarza Rady Sołeckiej Sołectwa

Nieborowo - podjęcie uchwały.

2.Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

3.Wybory Sekretarza Rady Sołeckiej Sołectwa Nieborowo.

4.Wolne wnioski.

 

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Sołectwa NIeborowo.

 

 

Burmistrz Pyrzyc

 

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 17-09-2008 12:50:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 05-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 17-09-2008 12:51:25