Zarządzenie Nr 510/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie: zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.


Zarządzenie Nr 510/2008

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 13 sierpnia 2008r.

w sprawie: zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych za środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430), zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z podwyżką płac dla nauczycieli, uległa zwiększeniu o 7.175 zł ogólna kwota przeznaczona na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2008r.

§ 2.

  1. W § 1 Zarządzenia Nr 349/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 stycznia 2008r. zmienia się plan dofinansowania poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w 2008 roku Gminy Pyrzyce stanowiący załącznik do zarządzenia.

  2. Zatwierdzam aneks nr 1 planu dofinansowania poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w 2008r. Gminy Pyrzyce stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego oraz dyrektorom szkół i przedszkoli Gminy Pyrzyce.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 zal_510.doc (DOC, 48KB) 2008-09-18 10:52:17 108 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 18-09-2008 10:52:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 05-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 18-09-2008 10:52:17