Zarządzenie Nr 513 /08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok


Zarządzenie Nr 513 /08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 14 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XX/167/08 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2008 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 125 852,00 zł

w tym :

dotacja celowa na zadania zlecone 125 852,00 zł

z tego : na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 000,00 zł,

co stanowi łączną kwotę dochodów po zmianach 44 879 670,55 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę 85 940,78 zł

w tym :

wydatki na realizację zadań własnych 85 940,78 zł

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy o kwotę 211 792,78

w tym :

wydatki na realizację zadań własnych 85 940,78 zł

wydatki na realizację zadań zleconych 125 852,00 zł,

co stanowi łączną kwotę wydatków po zmianach 51 109 878,55 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 zal_513.xls (XLS, 36KB) 2008-09-18 11:01:25 104 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 18-09-2008 11:01:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 05-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 18-09-2008 11:01:25