Zarządzenie Nr 518/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na ?Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 616001Z Pyrzyce- Ryszewko?


Zarządzenie Nr 518/2008

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 19 sierpnia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 616001Z Pyrzyce- Ryszewko”

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327,Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655)

Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 616001Z Pyrzyce- Ryszewko”.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 zal_518.doc (DOC, 26KB) 2008-09-18 11:10:18 120 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 18-09-2008 11:10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 05-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 18-09-2008 11:10:18