Zarządzenie Nr 538/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2008r. zmieniające zarządzenie Nr 522/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 września 2008r.w sprawie ogłoszenia postępowania w sprawie zlecenia obsługi prawnej


Zarządzenie Nr 538/2008

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 25 września 2008r.

zmieniające zarządzenie Nr 522/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 września 2008r.w sprawie ogłoszenia postępowania w sprawie zlecenia obsługi prawnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; (Zmiany: Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5. ust.
1 pkt
6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.
Dz. U z 2007 r. Nr 233, poz. 1655) zarządzam, co następuję:

§ 1. § 4 otrzymuje brzmienie:

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Sekretarzowi Gminy.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 25-09-2008 14:20:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Wojciechowska 18-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 25-09-2008 14:20:41