I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 września 2008 r. o wyniku przetarguna sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 108/10 o pow. 0,1189 ha ha obręb Okunica


I N F O R M A C J A

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 26 września 2008 r.

o wyniku przetargu

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 207 poz. 2108) Burmistrz Pyrzyc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 września 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 108/10 o pow. 0,1189 ha obręb Okunica dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi Księgę Wieczystą nr 18486.

Wadium w wymaganej wysokości i terminie wpłaciła jedna osoba. Została dopuszczona do uczestnictwa w przetargu. Osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości 36.100,00 złotych + 22 % VAT.

Cena osiągnięta w przetargu 36.500,00 złotych + 22 % VAT.

Nabywcą nieruchomości ustalony został Pan Zbigniew Olszewski.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-09-2008 14:37:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wanda Obrzeżgiewicz 26-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-09-2008 14:37:50