OGŁOSZENIE BURMISTRZA PYRZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce


Nasz znak:RG-7321-XIII/92/15/2008 Pyrzyce, dnia 22.09.2008r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA PYRZYC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XIII/92/07 z dnia 06 sierpnia 2007 r. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, w dniach od 8 października 2008 r. do 6 listopada 2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Pyrzyce przy ul. Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 257.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium odbędzie się w dniu 24 października 2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Pyrzyce w pokoju nr 132 o godzinie 14.00.

Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Pyrzyc z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2008 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 03-10-2008 10:33:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bożena Gottfried 26-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 03-10-2008 10:33:53