OGŁOSZENIE BURMISTRZA PYRZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 9 w Pyrzycach


Nasz znak:RG-7321-XIII/93/10/2008 Pyrzyce, dnia 22.09.2008r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA PYRZYC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 9 w Pyrzycach

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XIII/93/2007r. z dnia 06 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie
9 m. Pyrzyce, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 9 m.Pyrzyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 października 2008 r. do 28 października 2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Pyrzyce przy ul. Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 257 [II piętro].

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu, rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 października 2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Pyrzyce w pokoju nr 132
o godzinie 13.30 [I-pietro].

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
i zmiany miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Pyrzyc z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2008 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 03-10-2008 10:34:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bożena Gottfried 26-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 03-10-2008 10:34:39