OGŁOSZENIE - Burmistrz Pyrzyc zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie kanalizacji sanitarnej ul. Warszawskiej w Pyrzycach? na wniosek Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.


Pyrzyce, dnia 03 października 2008 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Burmistrz Pyrzyc zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Pyrzycach” na wniosek Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzycach, przy ul. Kościuszki 26, 74- 200 Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr:

429, 417/1, 417/4, 418, 419/5, 421, 422/2, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 432/5, 432/8, 433/1, 433/4, 433/5, 452, 453, 455, 456, 459, 460/1, 460/2, 461, 462, 463, 464, 466/1, 466/3, 470, 471, 472, 474, 476, 477, 478, 495/2, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505/2, 523, 530, 531, 532/1, 532/2, 533, 570 obręb 10 miasta Pyrzyce.

W związku z powyższym właściciele działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie oraz działek przyległych, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. do dnia 17 października 2008 r. mogą zapoznać się z zakresem planowanego przedsięwzięcia i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, przy Placu Ratuszowym 1, pokój nr 275 (II piętro) w godzinach urzędowania, czyli od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 15.00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 08-10-2008 09:04:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kanderska 03-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-10-2008 09:04:28