Zarządzenie Nr 555/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 października 2008r. w sprawie ogłoszenia II postępowania w sprawie zlecenia obsługi prawnej


Zarządzenie Nr 555/2008

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 15 października 2008r.

w sprawie ogłoszenia II postępowania w sprawie zlecenia obsługi prawnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; (Zmiany: Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5. ust.
1 pkt
6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.
Dz. U
z 2007 r. Nr 233, poz. 1655) zarządzam, co następuję:

§ 1. Ogłosić postępowanie w sprawie wyłonienia osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która będzie świadczyć obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz jednostek organizacyjnych gminy
(z wyłączeniam gminnych osób prawnych) w zakresie ich działalności.

§ 2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Sekretarzowi Gminy.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

2

Załączniki do pobrania

1 zal_555.doc (DOC, 35KB) 2008-10-16 13:08:11 133 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 16-10-2008 13:08:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Wojciechowska 03-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 16-10-2008 13:08:11