Zarządzenie Nr 526 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 września 2008 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego


Zarządzenie Nr 526

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 17 września 2008

w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

Na podstawie art.47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz.U z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708 Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 249, poz.1832, Dz.U. z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, Dz.U. z 2003r. Nr 60, poz.535, Nr 139, poz.1324, Nr 124, poz.1152, Nr 229, poz.2276, Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 146, poz.1546, Nr 145, poz.1535, Nr 213, poz.2155, Dz.U. z 2005r. Nr 10, poz.66, Nr 184, poz.1539, Nr 267, poz.2252, Dz.U. z 2006r. Nr 157, poz.1119, Nr 208, poz.1540, Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz.393. Nr 144,poz.900.)

zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie zdawczo-odbiorczego spisu inwentaryzacyjnego w Świetlicy Wiejskiej
w Turzu

w zakresie: środki trwałe, wyposażenie, opał

osoba odpowiedzialna materialnie - Halina Krysiak - zdająca

- Wioletta Podkowa - przyjmująca

§ 2. Spis przeprowadzony zostanie w terminie: w m-cach wrzesień - październik 2008 r.

§ 3.1. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję, zespół spisowy w składzie:

a) Staniasław Barański - przewodniczący zespołu

b) Renata Tudek - członek

2. Osoby powołane w skład zespołu spisowego zobowiązane są do przeprowadzenia czynności
spisowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 17-10-2008 09:23:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 17-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 17-10-2008 09:23:46