Zarządzenie Nr 528/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 września 2008r. w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzesku na rok szkolny 2008/2009


Zarządzenie Nr 528/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 18 września 2008r.

w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzesku

na rok szkolny 2008/2009

Na podstawie § 21 ust. 2 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku z dnia 31 stycznia 1994r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły (z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2008/2009 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku stanowiącego załącznik, o którym mowa w § 1 zarządzenia Nr 432/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Brzesku w roku szkolnym 2008/2009 dodaję aneks nr 1 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 września 2008.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 17-10-2008 09:26:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 17-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 17-10-2008 09:26:22