Zarządzenie Nr 529/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2008r. w sprawie: zmiany organizacji oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009


Zarządzenie Nr 529/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 19 września 2008r.

w sprawie: zmiany organizacji oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009

Na podstawie § 22, ust 2 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały Rady Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły (z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Do arkusza organizacyjnego oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2008/2009 Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach stanowiącego załącznik, o którym mowa w § 1 zarządzenia Nr 435/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009 dodaję aneks nr 1 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 września 2008.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 17-10-2008 09:27:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 17-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 17-10-2008 09:27:47