Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 532/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na najem nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 2 m Pyrzyce, przy ul. Głowackiego znaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 34/5 o pow. 0,4099 ha,


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 532/2008

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 22 września 2008 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138,poz. 974, Nr 173 poz. 1218 ) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708; z 2007 r. Nr 69, poz. 468; Nr 173, poz. 1218) Burmistrz Pyrzyc zarządza,
co następuje:

§ 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej, położonej

w obrębie 2 m Pyrzyce, przy ul. Głowackiego znaczonej w ewidencji gruntów jako działka

nr 34/5 o pow. 0,4099 ha, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjąć regulamin przetargu na najem nieruchomości zabudowanej-załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydział

Rozwoju Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 zal_532.doc (DOC, 39KB) 2008-10-17 09:35:17 89 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 17-10-2008 09:35:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 17-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 17-10-2008 09:35:17