Zarządzenie Nr 533/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2008r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Brzezinie.


Zarządzenie Nr 533/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 22 września 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola

Publicznego w Brzezinie.

Na podstawie § 15 ust. 10 Statutu Przedszkola Publicznego w Brzezinie stanowiący załącznik do uchwały Nr 5/2005 Rady Pedagogicznej z dnia 04 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu statutu Przedszkola Publicznego w Brzezinie, zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2008/2009 Przedszkola Publicznego w Brzezinie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Brzezinie oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 17-10-2008 09:38:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 17-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 17-10-2008 09:38:12