Zarządzenie Nr 535/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2008r. w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2008/2009


Zarządzenie Nr 535/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 23 września 2008r.

w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie

na rok szkolny 2008/2009

Na podstawie § 21, ust 2 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/1999 z dnia 09 listopada 1999 r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie (z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2008/2009 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie stanowiącego załącznik, o którym mowa w § 1 zarządzenia Nr 497/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie w roku szkolnym 2008/2009 dodaję aneks nr 1 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2008.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 17-10-2008 09:41:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 17-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 17-10-2008 09:41:06