ZARZĄDZENIE NR 536/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 września 2008 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców


ZARZĄDZENIE NR 536/2008

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 68 ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 Uchwały Nr XXVII/235/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce zarządzam co następuje:

* 1. Postanawiam udzielić 90% bonifikaty od wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej:

  • lokalu nr 8c/8 przy ul. Narutowicza w Pyrzycach,

  • lokalu nr 19/12 przy ul. Dworcowej w Pyrzycach.

* 2. Postanawiam udzielić 95% bonifikaty od wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w przypadku jednorazowej wpłaty oraz zrzeczenia się przed podpisaniem aktu notarialnego należnych nabywcy roszczeń, przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej:

  • lokalu nr 12/10 przy ul. Bogusława w Pyrzycach,

  • lokalu nr 10/14 przy ul. 1 Maja w Pyrzycach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 17-10-2008 10:07:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 17-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 17-10-2008 10:07:51