Zarządzenie Nr 546./08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29.. września 2008 r. w sprawie: zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009


Zarządzenie Nr 546./08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 29.. września 2008 r.

w sprawie: zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum

w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009

Na podstawie § 18, ust 1 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały nr 4/2006/2007 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach z dnia 12 września 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły (ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2008/2009 Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach stanowiącego załącznik, o którym mowa w § 1 zarządzenia Nr 473/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009 dodaję aneks nr 1 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2008.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 17-10-2008 14:27:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 17-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 17-10-2008 14:27:57