Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/233/ 08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008


Uchwała Nr XXVII/233/ 08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 czerwca 2008r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,

z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/167/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. W paragrafie 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 74 082,00 zł, tj. do kwoty 44 260 475,55 zł, zgodnie z załącznikiem

Nr 1 do niniejszej uchwały.

  1. W paragrafie 2 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 502 703,18 zł, tj. do kwoty 50 490 683,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  2. W paragrafie 3 zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę

428 621,18 zł, tj. do kwoty 6 230 208,00 zł

4) W paragrafie 4 zwiększa się planowane przychody o kwotę 351 911,51 zł, tj. do kwoty 8 943 159,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5) W paragrafie 6 w pkt.1 - zmniejsza się kwotę wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 o kwotę 157 900,00 zł, tj. do wysokości 36 804 579,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

w pkt.2 - zmniejsza się kwotę wydatków na wieloletnie programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych o kwotę 23 270 900,00 zł do wysokości 32 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 233-XXVII-26-06-2008-zaA__3_lim.wyd.inw.xls (XLS, 71KB) 2008-10-29 09:10:52 171 razy
2 233-XXVII-26-06-2008-_zaA__1_,2.xls (XLS, 61KB) 2008-10-29 09:10:52 166 razy
3 233-XXVII-26-06-2008-zaA__4_lim.wyd.-prog.operacyjne.xls (XLS, 11KB) 2008-10-29 09:10:52 173 razy
4 233-XXVII-26-06-2008-zaA_5_prz_i_roz.xls (XLS, 18KB) 2008-10-29 09:10:52 176 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 09:10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 17-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 09:10:52