Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/251/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008


Uchwała Nr XXX/251/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 sierpnia 2008r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/167/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. W paragrafie 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 7 000,00 zł, tj. do kwoty 44 886 670,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  1. W paragrafie 2 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 7 000 zł, tj. do kwoty 51 116 878,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  1. W paragrafie 13 pkt 2 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień o kwotę 60 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Paragraf 6 w pkt.1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 251-XXX-28-08-2008-zaA_.3.xls (XLS, 77KB) 2008-10-29 09:17:05 167 razy
2 251-XXX-28-08-2008-zaA_.4.xls (XLS, 10KB) 2008-10-29 09:17:05 182 razy
3 251-XXX-28-08-2008-zaA_.1_i_2.xls (XLS, 87KB) 2008-10-29 09:17:05 180 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 09:17:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 09:17:05