Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/255/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Uchwała Nr XXX/255/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 sierpnia 2008r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) w związku z art. 14a ust. 1 oraz 5 do 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 206, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 7, poz. 38, Nr 104, poz. 667) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/118/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych § 1 pkt 6 i 8 otrzymują brzmienie:

„6. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mielęcinie, ul. Główna 72 oraz „Ognisko Przedszkolne” z siedzibą w Krzemlinie 8,

8. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Pyrzycach ul. Poznańska 2”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mielęcinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą, w punkcie 6 od dnia 01 października 2008r., w punkcie 8 od dnia 01 stycznia 2009r.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 09:24:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 09:24:24