Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/256/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 32/1 o pow. 0,1875 ha obręb nr 2 miasta Pyrzyce


Uchwała Nr XXX/256/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 sierpnia 2008r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 32/1 o pow. 0,1875 ha obręb nr 2 miasta Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) w związku z art. 34 ust. 6 oraz art.68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 6, poz. 70, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym nr 12 przy ul. Wojciecha Bartosza-Głowackiego w Pyrzycach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 32/1 o pow. 0,1875 ha obręb nr 2 m. Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi KW nr 27468, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.

2. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości najemcy lokalu mieszkalnego.

3. Wyraża się zgodę na udzielenie przy sprzedaży nieruchomości na rzecz najemcy bonifikaty w wysokości 75% od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w przypadku dokonania przez nabywcę jednorazowej wpłaty przed zawarciem aktu notarialnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz najemców.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 09:25:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 09:25:50