Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/261/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008


Uchwała Nr XXXI/261/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 września 2008 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/167/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. W paragrafie 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 144 992,40 zł, tj. do kwoty 45 131 889,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  2. W paragrafie 2 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 144 992,40 zł, tj. do kwoty 51 362 097,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  3. W paragrafie 6 w pkt.1 - zwiększa się kwotę wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 o kwotę 5 510 491,40 zł, tj. do wysokości 42 235 070,40 zł.

  4. Załącznik Nr 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Andrzej Gumowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 261-XXXI-25-09-2008-zaA_.Nr_1_i_2_(+zaA_.soA_ectwa).xls (XLS, 15KB) 2008-10-29 09:35:28 187 razy
2 261-XXXI-25-09-2008-zaA__3_lim.wyd.inw.xls (XLS, 68KB) 2008-10-29 09:35:28 191 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 09:35:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 09:35:28