Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/262/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku


Uchwała Nr XXXI/262/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 września 2008r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sposób następujący:

  1. W Dziale 900 Rozdziale 90011 z § 4210 nastąpi przesunięcie środków finansowych z zadania: „Konkursy i olimpiady o tematyce ekologicznej” w wysokości 4.000,00 zł na

§ 4300 „opieka nad bezdomnymi zwierzętami”.

  1. Powiększenie środków przeznaczonych na zadanie: „Akcje: „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie świata- Polska 2008” o środki z nadwyżki wpływów środków pieniężnych, które wpłynęły na konto GFOŚiGW (§067) w wysokości 1.500,00 zł o akcję „Pomóżmy kasztanowcom”.

§ 2. Zmienia się treść zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sposób następujący:

  1. Zmienia się treść zadania: „Zdjęcie i utylizacja eternitu z dachów budynków komunalnych i innych”, które otrzymuje brzmienie : „Zdjęcie, transport i utylizacja eternitu z dachów budynków komunalnych i finansowanie utylizacji eternitu z innych budynków oraz z nielegalnych składowisk”.

  2. Zmienia się treść zadania: : „Akcje „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata- Polska 2008 r.”, które otrzymuje brzmienie: „Akcje: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata- Polska 2008 r.” i „Pomóżmy kasztanowcom”.

  3. Zmienia się treść zadania: „Usuwanie dzikich wysypisk”, które otrzymuje brzmienie: „Usuwanie dzikich wysypisk oraz oczyszczanie z odpadów zbiorników wodnych”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 09:36:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 09:36:53