Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/266/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część terenu położonego w obrębie geodezyjnym 10 i 12 m. Pyrzyce


Uchwała Nr XXXI/266/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część terenu położonego w obrębie geodezyjnym 10 i 12 m. Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) i art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r . Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz.1635, z 2007r Nr 127, poz.880) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część terenu położonego w obrębie geodezyjnym 10 i 12 m. Pyrzyce.

§ 2. Przedmiotem planu miejscowego jest przeznaczenie części terenu w obrębie geodezyjnym 10 i 12 m. Pyrzyce zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Granice obszaru planu przedstawione zostały na załączniku graficznym, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 09:45:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 09:45:23