Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/268/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 września 2008r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Pyrzyce oraz Przelewice, Lipiany, Kozielice, Bielice, Warnice w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej

Uchylono Uchwałą NrXXXIX/336/09 z dnia 26 lutego 2009 roku

 

Uchwała Nr XXXI/268/08

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 września 2008r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Pyrzyce oraz Przelewice, Lipiany, Kozielice, Bielice, Warnice w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej

 

 

Na podstawie art. 7 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 3 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 130, poz.1190) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminami Przelewice, Lipiany, Kozielice, Bielice, Warnice w celu przejęcia przez Gminę Pyrzyce zadania własnego, polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących porządku publicznego na terenie Gmin: Pyrzyce, Przelewice, Lipiany, Kozielice, Bielice, Warnice poprzez utworzenie straży międzygminnej na warunkach określonych w „Porozumieniu o utworzeniu straży międzygminnej”.

2. Projekt Porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do podpisania Porozumienia, o którym mowa w § 1.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal_268.doc (DOC, 44KB) 2008-10-29 09:47:52 343 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 09:47:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 13-06-2013 09:48:23