ZARZĄDZENIE Nr 559/08 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 października 2008r. w sprawie zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mielęcinie na rok szkolny 2008/2009


Zarządzenie Nr 559/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 20 października 2008r.

w sprawie zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mielęcinie na rok szkolny 2008/2009

Na podstawie § 16 ust. 2 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie z dnia 4 lutego 1998r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły (z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2008/2009 Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie stanowiącego załącznik, o którym mowa w § 1 zarządzenia Nr 433/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2008/2009 dodaję aneks nr 1 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zatwierdzam dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie na rok szkolny 2008/2009, następujące wskaźniki:

  1. liczba oddziałów 7, w tym 1 przedszkolny;

  2. liczba godzin tygodniowo 239, w tym 9 ponadwymiarowych;

  3. liczba etatów pedagogicznych 14;

  4. liczba etatów pracowników administracji i obsługi 6;

  5. liczba grup wychowawczych świetlicy 8.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 września 2008.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 11:15:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 11:15:58