ZARZĄDZENIE Nr 560/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 października 2008 roku o zmianie zarządzenia w sprawie szczegółowych struktur formacji obrony cywilnej.


ZARZĄDZENIE Nr 560/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 20 października 2008 roku

o zmianie zarządzenia w sprawie szczegółowych struktur formacji obrony cywilnej.

Na podstawie art. 138 ust. 3, w związku z art.17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), a także § 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), zarządzenia Nr 286 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02 grudnia 1999 r. w sprawie tworzenia jednostek organizacyjnych (formacji) obrony cywilnej, zarządzenia Nr 233/2000 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie jednostek organizacyjnych Systemu Wykrywania i Alarmowania obrony cywilnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego, wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego-Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 05 grudnia 2007 r. do działalności w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2008 r. i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach zarządza się co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 40/OP/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce z dnia 21 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych struktur formacji obrony cywilnej wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3:

1) w pkt. 3 - po słowie „zasadach” stawia się kropkę i skreśla pozostałą część zdania.

2) skreśla się w całości pkt 4.

2. § 4:

- skreśla się w całości pkt 2.

3. § 12 otrzymuje brzmienie:

Nadzór nad realizacją przedsięwzięć wynikających z zarządzenia oraz koordynację działań w tym zakresie powierza się inspektorowi Samodzielnego Stanowiska ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 11:16:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 11:16:29