ZARZĄDZENIE Nr 562/08 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 października 2008r. w sprawie: zmiany arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2008/2009


Zarządzenie Nr 562/08

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 21 października 2008r.

w sprawie: zmiany arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy

w roku szkolnym 2008/2009

Na podstawie § 20, ust. 2 statutu szkoły stanowiącego załącznik do uchwały nr 5/2004 z dnia 12 październik 2004r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Okunicy (z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2008/2009 Szkoły Podstawowej w Okunicy stanowiącego załącznik, o którym mowa w § 1 zarządzenia Nr 442/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2008/2009 dodaję aneks nr 1 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zatwierdzam dla Szkoły Podstawowej w Okunicy na rok szkolny 2008/2009, następujące wskaźniki:

  1. liczba oddziałów 6;

  2. liczba godzin tygodniowo 200, w tym 10 ponadwymiarowych;

  3. liczba przeliczeniowych etatów pedagogicznych 10,53;

  4. liczba etatów pracowników administracji i obsługi 4;

  5. liczba grup wychowawczych świetlicy 6.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Okunicy oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 września 2008.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 11:17:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-10-2008 11:17:41